منتديات الحور العين

منتديات الحور العين (http://www.hor3en.com/vb/index.php)
-   What do you know about Islam? (http://www.hor3en.com/vb/forumdisplay.php?f=243)
-   -   What is islam? (http://www.hor3en.com/vb/showthread.php?t=44034)

الطامعة في رضا ربها 07-16-2009 05:35 PM

What is islam?
 
[LEFT][FONT=Palatino Linotype][SIZE=4][B]WHAT IS ISLAM?[/B][/SIZE][/FONT][/LEFT]

[LEFT][FONT=Palatino Linotype][SIZE=4][COLOR=navy]Islam is the belief in one God, translated into Arabic as Allah. He is one Supreme Being without shape and form that we can comprehend. [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Palatino Linotype][SIZE=4][COLOR=navy]In the Arabic language the word Islam has many meanings. It comes from the root [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Palatino Linotype][SIZE=4][COLOR=navy]letters (seen) ( laam) and (meem), 'Salaam'. From these letters the meaning of ' Islam' is described literally as meaning 'submisstion', 'surrender', 'peace' and 'safety'. Salaam is also known as one of Allah's attributes. [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Palatino Linotype][SIZE=4][COLOR=navy]A Muslim is a person who submits himself to the worship of Allah, therefore making all those who believed in the original message of the oneness of God Muslim; including all the Prophets, from Adam, Noah, Moses, Jesus to Mohammad ( May allah's peace and blessings be upon them all). [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Palatino Linotype][SIZE=4][COLOR=navy]Islam has come as a mercy to mankind with a book of guidance called the Qur'an, the word of Allah - revealed 1400 years ago and unchanged ever since. This book, along with the teachings of the final Messenger Mohammad, shows all of humanity how to behave in [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Palatino Linotype][SIZE=4][COLOR=navy]the way commanded by the Creator in all aspects life, [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Palatino Linotype][SIZE=4][COLOR=navy].[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Palatino Linotype][SIZE=4][COLOR=navy]both [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Palatino Linotype][SIZE=4][COLOR=navy]materil and spiritua[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Palatino Linotype][SIZE=4][COLOR=navy]l[/COLOR][/SIZE][/FONT][/LEFT]


[LEFT][FONT=Palatino Linotype][SIZE=3][B][COLOR=red]From Book[/COLOR] : UNDERSTANDING ISLAM [/B][/SIZE][/FONT]
[FONT=Palatino Linotype][SIZE=3][B][COLOR=red]Supervised by[/COLOR] :Ministry of Endowment and Islamic Affairs[/B][/SIZE][/FONT]
[FONT=Palatino Linotype][SIZE=3][B][COLOR=red]Financed by[/COLOR] : Qatar Enowment Authority[/B][/SIZE][/FONT]
[B][FONT=Palatino Linotype][SIZE=3][/SIZE][/FONT][/B]
[/LEFT]

أ جنة الرحمن 07-16-2009 06:24 PM

[CENTER]

[/CENTER]
[B][SIZE=5]Discover Islam[/SIZE][/B]

[LIST][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=29"][SIZE=5][COLOR=#000080]What are the pillars of Islam?[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=30"][SIZE=5][COLOR=#000080]What do Muslims believe about Jesus?[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=36"][SIZE=5][COLOR=#000080]Is there a Creator ?![/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=43"][SIZE=5][COLOR=#000080]The Quran from the perspective of a non-Muslim[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=52"][SIZE=5][COLOR=#000080]12 Proofs that Muhammad (Peace be upon him ) was a True Prophet[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=128"][SIZE=5][COLOR=#000080]Basics of faith[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=137"][SIZE=5][COLOR=#000080]On Religious Tolerance[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=88"][SIZE=5][COLOR=#000080]Muhammad, The Prophet of Allah[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=91"][SIZE=5][COLOR=#000080]Islam: Misunderstood throughout the World[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=127"][SIZE=5][COLOR=#000080]Human Rights in Islam[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=124"][SIZE=5][COLOR=#000080]Why Muslims Believe that Islam is the truth[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=138"][SIZE=5][COLOR=#000080]The ******ive Reasoning and The Convincing Islam[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=158"][SIZE=5][COLOR=#000080]Do You Know This Book ?[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=169"][SIZE=5][COLOR=#000080]A complete code of life[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=188"][SIZE=5][COLOR=#000080]Islamic Concept of God[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=195"][SIZE=5][COLOR=#000080]The Most Extraordinary Incident Ever![/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=202"][SIZE=5][COLOR=#000080]Insight of a Muslim Judge[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=211"][SIZE=5][COLOR=#000080]Dar Al-Islam And Dar Al-Harb: Its Definition and Significance[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=252"][SIZE=5][COLOR=#000080]The Merits of Islam[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=259"][SIZE=5][COLOR=#000080]Islam is your Birthright[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=262"][SIZE=5][COLOR=#000080]7 Reasons to Read the Glorious Quran[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=301"][SIZE=5][COLOR=#000080]Believe It or Not: You were Born Muslim![/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=328"][SIZE=5][COLOR=#000080]Concerning mockery of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him)[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=342"][SIZE=5][COLOR=#000080]Virtues of Friday [/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=379"][SIZE=5][COLOR=#000080]Greatness of Allah subhaanahu wa ta`aalaa[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=395"][SIZE=5][COLOR=#000080]The Right of Allah, the Almighty[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=397"][SIZE=5][COLOR=#000080]The Deen of Islam[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=400"][SIZE=5][COLOR=#000080]Advice for New Muslims or those considering Islam[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=412"][SIZE=5][COLOR=#000080]Why Do Priests & Preachers Enter ISLAM?[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=480"][SIZE=5][COLOR=#000080]The reason why jihaad is prescribed[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=483"][SIZE=5][COLOR=#000080]The wisdom behind jihad[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=493"][SIZE=5][COLOR=#000080]Muhammad: A to Z[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=502"][SIZE=5][COLOR=#000080]Deep Thinking[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=515"][SIZE=5][COLOR=#000080]Mankind’s need for religion[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=529"][SIZE=5][COLOR=#000080]Starting-point for one who wants to enter Islam[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=586"][SIZE=5][COLOR=#000080]Mankind’s need for Prophethood[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=595"][SIZE=5][COLOR=#000080]prohibition on pork[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=611"][SIZE=5][COLOR=#000080]Why Pork is Forbidden in Islam (part 1 of 2)[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=612"][SIZE=5][COLOR=#000080]Why Pork is Forbidden in Islam (part 2 of 2)[/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][*][CENTER][URL="http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=636"][SIZE=5][COLOR=#000080]Forgiveness for All Previous Sins [/COLOR][/SIZE][/URL]

[/CENTER][/LIST][CENTER]
ref : [URL]http://english.islamway.com[/URL][/CENTER]

الطامعة في رضا ربها 02-01-2011 09:25 PM

[FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=red][B]Thank u my dear ..[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=red][B]May Allah accept ur work~[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]

المحتاجه الى الله 02-01-2011 11:45 PM

[COLOR="Magenta"]God bless you[/COLOR]

نسيم الفجر 02-02-2011 09:05 PM

Many thanks


الساعة الآن 04:46 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.